Sirius In.

Sirius In.

■ stimuleert mensen in hun groei op het vlak van leiderschap, professioneel ontwikkelen en het functioneren in teams en organisaties door begeleiding in (zelf)reflectie en bewustwording.

■ baseert zich op wetenschappelijke kennis rond leiderschap, teams en professioneel ontwikkelen en brengt deze kennis in de praktijk.

■ondersteunt (onderwijskundige) ontwikkel- en veranderprocessen (toets nieuwe opleiding, reviews, verandertrajecten, ...)

■ wil mensen met elkaar verbinden, in professionele en informele contexten en in contexten waar de natuur een rol kan spelen.

■ verspreidt kennis over eetbare planten en bloemen, over natuurlijke verzorgingsproducten (o.a. zeep, shampoo) en biedt ambachtelijke natuurlijke verzorgingsproducten aan.

Hiervoor worden (wandel)coachings, workshops en/of trajecten op maat aangeboden.

Sirius In. richt zich op leidinggevenden, op werknemers die frequent contact hebben met leidinggevenden, op startende en groeiende organisaties, op schooldirecties en leerkrachten, en mensen met een hart voor verbinding en de natuur.

De werking van Sirius In. is gebaseerd op en wordt afgetoetst aan volgende waarden: authenticiteit, verbondenheid, vertrouwen, betrokkenheid en doelgerichtheid.